Výtahy

Divize VÝTAHY pro Vás zajistí:
- projekci, výrobu a montáž nových výtahů
- rekonstrukci nebo modernizaci stávajících výtahů
- údržbu a servisní práce na výtazích a dalších zdvihacích zařízení a jeřábů
- prohlídky, revize, zkoušky a inspekční činnost v oboru zdvihacích zařízení
- poradenství a konzultace, návrhy vhodných technických řešení
- posuzování stávajících výtahů v provozu, spolupráce s investory a vlastníky výtahů a jeřábů
- prodej náhradních dílů a komponentů

 

Nové výtahy:
Dodáváme kompletní výtahy všech druhů, typů a nosností pro zajištění všech potřeb pro přepravu osob a nákladů v běžných budovách, technologických provozech a zdravotnických zařízeních.
Vlastní projekce a výroba umožňuje přizpůsobit technologii výtahu „na míru“ podle možností
a požadavků investorů nebo prostorových možností pro umístění výtahů.
Výtahy vyrábíme a dodáváme se všemi druhy pohonu a v provedení se strojovnou i bezstrojovnové.
Součástí dodávek a montáží jsou i realizace potřebných šachet výtahů vně i uvnitř budovy s různými druhy
opláštění podle Vašeho požadovaného architektonického řešení.
Všechny dodávané nové výtahy mají označení značkou shody CE na základě vydaných certifikátů.

 

Rekonstrukce a modernizace:
Zvyšování bezpečnosti stávajících výtahů řešíme komplexně a s cílem dosažení maximální možné úrovně bezpečnosti požadované v dnešní době. Současně jsou rekonstrukce a modernizace řešeny tak, aby bylo dosaženo maximální užitné úrovně v podobě vyšší přepravní rychlosti, většího rozměrů kabiny i dveří a snížení energetické náročnosti pohonu s moderními systémy ovládání a řízení.
Realizujeme modernizace buď postupnými kroky nebo celkovou rekonstrukcí, kdy jsou všechny potřebné práce provedeny v jednom kroku.
Nabízíme a zajišťujeme možnost financování rekonstrukcí a modernizací.

 

Servis, údržba, zkoušky a revize výtahů:
Provozujeme vlastní non-stop servisní dispečink na který jsou napojeny Vaše výtahy přímou komunikací z kabiny. Naše pohotovostní služba je připravena, řešit okamžitě problémy provozovaných výtahů nepřetržitě 24 hodin denně po celý rok.
Staráme se o běžný provoz výtahu, pravidelná údržba je prováděna podle návodů a předpisů výrobců a našich zkušeností, kontroly, prohlídky, zkoušky a revize pak podle příslušných ČSN.
Součástí péče o výtahy je následná poradenská činnost a konzultace související s provozem výtahů a preventivní činnost.
Vysoká profesionalita servisních pracovníků a organizační struktura služeb nám umožňuje specializovat se na nejnáročnější provozy výtahů, kde zajišťujeme provoz výtahů v mnoha nemocnicích i v nepřetržitých technologických provozech.

 

Poradenství a konzultace:
Dlouholeté zkušenosti našich techniků a projektantů nám umožňují pro Vas zpracovat technická řešení, vypracování návrhů pro umístění výtahů a vybrat vhodné technologie a provedení s ohledem na Vámi požadované využití výtahů, hospodárnost provozu a investiční náklady.

 

Posuzování stávajících výtahů:
Zpracujeme provozní rizika provozovaných výtahů se stanovením jejich úrovně a návrh opatření pro jejich snížení nebo odstranění. Zajistíme vykonání inspekčních prohlídek za účasti certifikovaného inspekčního orgánu, případně posouzení soudním znalcem.
Nabízíme nezávislé posuzování stávajících a nových výtahů, ověření jejich deklarovaných vlastností a posouzení jejich provedení s platnými ČSN a Nařízeními vlády, včetně případných následných řešení.

 

Náhradní díly a komponenty:
Prodej náhradních dílů a bezpečnostních komponentů potřebných pro provoz výtahů, včetně elektroinstalačního materiálu.