Projekty

OPPIK - logo

Společnost ELEKTRO MOSEV spol.s r.o. je příjemcem podpory projektu v OPPI 
pod názvem „Zavedení výroby  nové generace osobních výtahů“ - číslo projektu CZ.1.03/4.1.00/14.01798 a Rozhodnutí č.j. 76-13/4.1IN04-1798/13/61200.

Firma realizovala tento projekt v letech 2013 – 2014 , jehož podstatou bylo zavedení výroby nové generace osobních výtahů a s tím související modernizace strojního 
vybavení výrobní haly, zefektivnění výroby a rozšíření výrobních kapacit.

Lis Lis Tryskac Tryskac

 

Společnost ELEKTRO MOSEV spol.s r.o. je příjemcem podpory projektu v OPPIK 
pod názvem „Uvedení na trh inteligentního osobního výtahu MOTBi“ - Registrační číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_170/0015197 / PO-1 „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“.

Cílem projektu je dosáhnout výrazného technického zlepšení produkce výroby, které přinese zefektivnění a rozšíření výrobních kapacit. Předkládaný projekt řeší nalezení prostředků a cest k zefektivnění výroby vč. úspory elektrické energie, zlepšení hygieny práce a šetrné k životnímu prostředí.